Atea har utviklet ny biometrisk teknologi som fremover skal sikre demokratiske valgprosesser i Somaliland. Målet har vært å skreddersy en løsning med irisskanning som skal gi sikre registreringer av personer knyttet til valg.

Les mer om biometri for demokratiske valgprosesser her.
Tilbake til Bærekraft