IBM har et blockchain-prosjekt knyttet til utvinning av kobolt fra gruver i Kongo. Blockchain for ansvarlig produksjon bidrar til at teknologiprodusenter kan sikre at råvarer er produsert i tråd med forsvarlige etiske og kvalitetsmessige standarder.

Les mer om blockchain brukt til ansvarlig produksjon
Tilbake til Bærekraft