For å bidra i forebygging av nettmobbing tok Telenor Norge initiativ til Bruk Hue i 2009. I 2018 har Bruk Hue snakket om nettvett og nettmobbing med 21 000 elever og 4 000 foreldre i Norge. Samarbeidspartnere er Røde Kors sin hjelpelinje Kors på halsen, og kommunene Asker, Bærum, Lier og Trondheim. Bruk Hue var det første programmet under Telenors Be Smart Use Heart, som er ulike programmer som adresserer barns sikkerhet på nett.

Les mer om Bruk Hue som kampanje for nettvett her.
Tilbake til Bærekraft