Call for Code engasjerer utviklere over hele verden for å skape gode og effektive applikasjoner basert på bruk av kunstig intelligens og stordata. Løsningene skal ha umiddelbar og vedvarende innvirkning på hvordan vi forbereder oss og takler humanitære utfordringer som f.eks naturkatastrofer. I 2019 vil det være et særskilt fokus på løsninger knyttet til både fysisk og mental helse for samfunn som rammes av katastrofer. IBM som var med å starte opp Call for Code stiller sin globale skybaserte infrastruktur til disposisjon, der utviklerne får tilgang «digitale byggeklosser» (APIer) basert på kunstig intelligens.

Les mer om Call for Code her.
Tilbake til Bærekraft