Clean Sea Solutions er et norsk selskap som har utviklet ulike teknologiløsninger som kan forebygge og stoppe marin forsøpling før det ender opp i åpent hav.

Les mer om Clean Sea Solutions her.
Tilbake til Bærekraft