I Pakistan er det nesten ti millioner barn under fem år som ikke har noen form for juridisk identitet. I samarbeid med UNICEF og lokale myndigheter har Telenor utviklet en app som gjør det mulig å registrere fødslene til både spedbarn og større barn. Da lettes tilgangen til skolegang og helsevesen. Barnas rettigheter kan styrkes ved at dette kan begrense barnearbeid, trafficking og inngåelse av barneekteskap. Ved utgangen av 2018 var 580 000 barn registrert i Pakistan, og en pilot av tiltaket har vært i drift i Myanmar siden august 2018.

 

Les mer om digital fødselsregistrering her.
Tilbake til Bærekraft