Nordgen er en organisasjon som jobber med å ta vare på frø og annet genetisk materiale fra gamle dyr og planter i Skandinavia, for å holde disse ressursene i live. Via en teknologiløsning registreres og ivaretas alle dataene i genbanken. Når frøene fra tid til annen må plantes og dyrkes for å holdes levende, benyttes mobile applikasjonsløsninger til å samle inn data fra den enkelte plane på plantefeltene og overføre disse dataene til databasen. Sopra Steria er samarbeidspartner i prosjektet.

Les mer om hvordan Nordgens genbank her.
Tilbake til Bærekraft