Det trengs flere kvinner inn i teknologinæringen, og oppmerksomheten omkring temaet er økende. Vi vet at interesse for teknologi må sås tidlig som mulig for at jentene skal få lyst til å lære mer. Girl Tech Fest skal tenne gnisten hos en ny generasjon teknologer. Girl Tech Fest er et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek, Nasjonalt senter for realfagsrekruttering, TENK – Tech-Nettverket for kvinner, Norway Makers, ODA-Nettverket og IKT-Norge.

Les mer om Girl Tech Fest her.
Tilbake til Bærekraft