Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Selskapet samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall. Norsirk har bidratt til at Sintef Digital har kunnet utvikle røntgendetektorer som kan peke ut kassert elektronikk med sjeldne jordartsmetaller. Sjeldne jordartsmetaller er en knapphetsressurs på jorden som krever spesialbehandling for materialgjenvinning.

Les mer om røngtendetektor for å finne sjeldne jordartsmetaller her.
Tilbake til Bærekraft