Greenbag er ny renseteknologi. Acando og Inventas har vært samarbeidspartnere om det nye lukkede merdsystemet for fiskeoppdrett. Rent vann pumpes opp fra havdypet, slik at det blir jevnere vannkvalitet, lavt lusepåslag og redusert lusebelastning både for fiskehelse og økonomi. Renseteknologien gjenskaper fiskens naturlige miljø ved å bevege vannet motstrøms og medstrøms, og alt avfall blir effektivt samlet opp i bunn av merd som reduseres miljøavtrykket på omgivelsene til et minimum.

Les mer om Greenbag her.
Tilbake til Bærekraft