Hvert år invester Telia (og Get) over en milliard kroner i digitalisering av Norge gjennom å bygge ut mobil- og fastnettet. Vi har et landsdekkende IoT-nett og vi satser stort på 5G-utbyggingen. Disse infrastrukturinvesteringene vil føre til at flere kan kommunisere uten forsinkelse og styrket bruk av fjernkirurgi, elæring og kommunikasjon som trosser geografi og demografi.

Les mer om hvordan Telia bidrar til digitalisering av Norge her.
Tilbake til Bærekraft