I 2015 brukte Telenor anonymiserte datasett fra mer enn 30 millioner mobilabonnenter til å kartlegge spredningen av tropefeber og påvirkningen fra menneskelig mobilitet. Stordata kan hjelpe lokale myndigheter med å forutse og forhindre dødsfall. Telenor arbeider nå med en undersøkelse der vi kartlegger spredningen av multiresistent malaria ved hjelp av anonymiserte mobilitetsdata. Prosjektet er utviklet i samarbeid med universitetene Harvard, Oxford og Peshawar.

Les mer om hvordan man kan kartlegge epidemispredning via mobildata her.
Tilbake til Bærekraft