Ved hjelp av avansert kognitiv teknologi dekoder Ahus (Akershus Universitetssykehus) informasjon fra medisinske journaler. Ahus ønsket å kartlegge kvaliteten på arkiveringen av sine medisinske journaler, ved å analysere informasjon fra pasientenes MR-rapporter. I samarbeid med Capgemini har Ahus implementert IBM Watson Explorer, for å klassifisere og kvantifisere funn hos kreftpasienter på ulike stadier i sykdomsforløpet. Slik kan leger identifisere kreft hos pasienter i tidlige faser, optimalisere pasientens muligheter og effektivisere sykehusressurser.

Les mer om hvordan kognitiv teknologi dekoder informasjon fra medisinske journaler her.
Tilbake til Bærekraft