MetOp, som er levert av Inventas, er et instrument i Sentinel-5, en jordobservasjonssatellitt som skal påvise gasser og temperaturendringer i atmosfæren. Den dekker hele overflaten av kloden i løpet av 48 timer.

Inventas har implementert et reguleringssystem i en chip for å kontrollere ramp-up, temperatur og bølgelengde på en laserstråle som sendes ned i atmosfæren på jorda. Det reflekterte lyset angir atmosfærens tilstand slik at man kan pålegge land og geografiske områder eget miljøgebyr etter hvem som forurenser mest.

 

 

Les mer om MetOp her.
Tilbake til Bærekraft