Internett og informasjonsteknologi gir mulighet for å spre målrettet informasjon til sårbare grupper. Nora er en portal for ungdom som opplever sosial kontroll. Nettstedet handler om å gjøre ungdommer bevisste på retten til å bestemme over eget liv, uten overvåkning, kontroll og tvang. Sopra Steria har gjort nettstedet Nora mulig i samarbeid med IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet).

Les mer om Nora - portal for ungdom som opplever sosial kontroll
Tilbake til Bærekraft