Mikrolån kan hjelpe. Nordic microfinance initiative – hvor DNB er en viktig part og investor, er en teknologisk plattform som innvilger lån, gir finansiell trygghet og hjelper blant annet flere kvinner i arbeid.

Les mer på Nordic Microfinance Initative
Tilbake til Bærekraft