Høgskolen i Innlandet tilbyr nå et studietilbud i bærekraftsøkonomi. Bachelorløpet utvikles i samarbeid med næringslivet og føyer seg inn i rekken av unike, relevante og fremtidsrettede studietilbud. Undersøkelser viser at næringslivet mangler bærekraftskompetanse, og at utdanningsinstitusjonene ikke har et tilstrekkelig studietilbud som tilfredsstiller næringslivets faktiske behov. Høgskolen i Innlandet ved Handelshøgskolen Innlandet og Høgskolesenteret i Kongsvinger tar med dette en klar posisjon i det grønne skiftet.

Les mer om bærekraftsøkonomi her.
Tilbake til Bærekraft