Norsirk er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. Gjennom arbeidsmarkedstiltaksbedriften Oslokollega bidrar Norsirk til sysselsetting av nærmere 40 personer. Arbeidet består i å demontere IKT-utstyr til ombruk. Samarbeidet sørger for å gi en gruppe mennesker anstendig arbeid samtidig som det gir bærekraftsgevinster av økonomisk art og ved å flytte et produkt fra å være gjenvinnbart, til å bli gjenbrukbart.

Les mer om Norsirk her.
Tilbake til Bærekraft