Sopra Steria har ledet innovasjonsprosessen for Avinor for å finne ut hvordan nye Bodø Lufthavn kan bli verdens smarteste flyplass, og å integrere en ny bydel som planlegges å bygges i Smart City ånd. Stikkord her er for eksempel bærekraft og miljø, smart city, automatisering, desentralisering og integrering.

Les mer
Tilbake til Bærekraft