P-TECH er et pionér utdanningsinitiativ skapt av IBM for å gi unge mennesker nødvendige akademiske, tekniske og profesjonelle ferdigheter som trengs i fremtidens jobbmarked. Her får ungdom med behov for en alternativ utdanningsmodell et unikt utgangspunkt for relevant utdanning for den enkelte. Prosjektet viser hvordan private aktører og offentlige utdanningsinstitusjoner kan samarbeide. Målet med P-TECH er å gi et best mulig utdanningstilbud til en bred gruppe ungdom som ellers ville stå i fare for å ikke bygge relevant kompetanse for arbeidsmarkedet.

Les mer om P-TECH her.
Tilbake til Bærekraft