CSAM S7 og City of Oulu har etablert infrastruktur og samhandlingsløsninger for deling og innsamling av helsedata i City of Oulu, Finland. Teknologiløsningen gjør innsamling og samhandling av helsedata mulig i sanntid; fra hjemmet, fra sykehuset og fra legekontorer. Pasienter kan monitorere egen helse hjemme og ha direkte kontakt med helsetjenesten ved tekstlig, muntlig og visuell kommunikasjon.

Les mer om personlig helseplattform her.
Tilbake til Bærekraft