Selvkjørende busser reduserer forurensing hvis flere velger å la privatbilen stå. Acando står bak innførsel og markedsintroduksjon av helelektriske selvkjørende minibusser til Norge og har markedets mest kompetente miljø innen Smart Mobility og autonome transportløsninger. Vi har de siste 3 årene prosjektert og gjennomført demonstrasjoner i hele Norge.

Les mer om selvkjørende busser her.
Tilbake til Bærekraft