Med OSS strømmåler kan en sensor plasseres i sikringsskapet for å gi oversikt over strømforbruk og hjelpe både forbruker og storsamfunnet til å forstå og planlegge for mer bærekraftig strømforbruk. Sensorene er koblet til Telenors nett for IoT på 4G.

Les mer om smarte strømmålere her.
Tilbake til Bærekraft