Det trengs flere kvinner i teknologinæringen. Vi opplever at bevissheten om behovet er økende, men for å vite hvor vi er i lende må vi ha et egnet måleparameter. SHE Index, utviklet av EY for SHE Community, måler kjønnsbalansen i styrerom, på ledernivå og mellomledernivå. Ikke minst måles hvilke tiltak bedriftene setter i gang for å skape mer mangfold. SHE Index er dermed ikke bare en statusrapport, men et incentiv til forandring. IKT-Norge oppfordrer alle sin medlemselskaper til å ta i bruk SHE Index.

Les mer om SHE Index her
Tilbake til Bærekraft