Et nytt intelligent febertermometer kan bidra til å forutse alvorlige epidemier, og har potensial til å redde millioner av liv og spare flere milliarder dollar.

Feber er noe infeksjonssykdommer har til felles. Mange tilfeller av høy feber i et geografisk område kan indikere at et utbrudd er i gang og systemet som er basert på kunstig intelligens vil varsle rette instanser som raskt kan gjøre nærmere undersøkelser og tiltak. Acando og Inventas har sammen med gründerne i Intermed utviklet en fungerende prototype.

Les mer om smarte febertermometer her.
Tilbake til Bærekraft