Gjennom de smarte løsningene til Telia kan kommune-Norge spare opp mot 200 milliarder kroner de neste 10 årene. Løsninger som sparer energi, gir bedre effektivitet gjennom sensorer og som lar kommunene takle eldrebølgen med dagens ressurser. 5G og IoT-teknologien vil blant annet åpne for førerløse kjøretøy, mer effektiv avfallshandtering og bedre kommunikasjon som vil generelt skape bedre ressursutnyttelse.

Les mer om smarte løsninger i kommune-Norge her.
Tilbake til Bærekraft