Med paller som er koblet til IoT (Internet of Things) vil Norsk Lastbærer Pool bidra enda mer til bærekraftig dagligvarehandel. Pallene er koblet til Telenors nett for IoT på 4G og kan dermed logge temperaturen på omgivelsene. Da blir pallene smartere og teknologien kan bidra at det kastes mindre mat. Norsk Lastbærer Pool har utviklet et internettløsning slik at parter ved bruk av gjenbrukspaller og kasser får flyttet sine varer kostnadseffektivt gjennom forsyningskjeden samtidig som miljøpåvirkningen og avfallsmengden fra engangsemballasje reduseres.

Les mer om dagligvarehandelens smarte paller reduserer matsvinn her.
Tilbake til Bærekraft