For å styrke beredskapen ved forurensning eller forringelse av vannkvalitet står Sopra Steria bak utviklingen av smarte vannbøyer. Gjennom et automatisert system vil man kunne utplassere «miljøbøyer» og målestasjoner i risikoområder eller der folk bader. Dagens teknologi med solceller, «Narrowband kommunikasjon»(Telenor) og avanserte multiprobe-sensorer vil kunne styrke kommuners kontroll av vannkvaliteten. Data kan deles med innbyggerne via en portal eller app.

Les mer
Tilbake til Bærekraft