Med Techni og SmartLab Norway sine IoT vannmålere kan Halden kommune gi svært detaljert informasjon om vannforbruket til innbyggerne, unngå overproduksjon og lekkasjer. Vannmålerne er koblet til Telenors narrowband for IoT. 

Les mer om smarte vannmålere med IoT her.
Tilbake til Bærekraft