Smartere transport i Oslo-regionen (STOR) er et samarbeidsprosjekt mellom Statens vegvesen, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og Sopra Steria. Sammen skal de utvikle nye mobilitetstjenester som autonome busser, trafikklysassistanse og samvirkende intelligente transportsystemer. Prosjektet fokuserer å øke bruken av bærekraftige mobilitetsløsninger, men de optimaliserer også eksisterende tjenester som smart parkering for funksjonshemmede, syklister deteksjon, og parkeringstjenester. Målet er å forbedre mobiliteten, redusere karbonutslipp og andre negative virkninger på miljøet, samt redusere antall trafikkulykker.

Les mer om smartere transport i Oslo-regionen her.
Tilbake til Bærekraft