IBM bidrar med kunstig intelligens i jakten på ny medisin, vaksiner og behandlingsmetoder. Løsningen Watson for Drug Discovery benyttes av forskere for å avdekke nye forbindelser og sammenhenger mellom gener, medisiner, sykdommer og andre elementer gjennom brede analyser av livsvitenskaplig materiale.

Les mer om Watson for Drug Discovery her.
Tilbake til Bærekraft