Torgeir Waterhouse holder foredrag om på KabelNorge kongressen om forslaget til ny åndsverkslov, muligheter & konsekvenser.