En bransjenorm er et effektiv verktøy for gjøre det lettere å identifisere seriøse tjenester og aktører.

ikt bransjenormer

Bransjenormer

IKT-Norge jobber med å utarbeide digitale bransjenormer for å hjelpe både leverandører og innkjøpere til å komme raskere til gode avtaler.

I mange tilfeller vil bransjenormer være et viktig virkemiddel å akselerere modenheten i markedet. Ved å ha klarhet i avtaler vil det skape tillit slik at teknologi raskere og ryddigere kan finne sin vei inn i samfunnet og næringslivet.

En bransjenorm er bransjens egne retningslinjer, og utvikles av bransjen selv, i noen tilfeller i samarbeid med myndigheter og andre.

IKT-Norge fasiliterer utvikling av og er vertskap for både å utvikle normer, lansere og videreutvikling av etablerte bransjenormer. Målet er blant annet å identifisere sentrale kriterier for gode løsninger, og som i så stor utstrekning som mulig er både teknologi- og tjenestenøytrale. Dermed fungerer bransjenormene som en veiviser for både kunder, utviklere og leverandører.

En bransjenorm kan eksempelvis definere krav til rutiner, kontraktsvilkår, og tidsrammer. En bransjenorm skal stille tydelige krav – uten å skape unødvendig hinder for innovasjon og utvikling. Aktørene som benytter seg av en bransjenorm forplikter seg til å følge opp kravene normen stiller til tjenestene, og deltar gjerne i videre utvikling av normen.

IKT-Norge har utviklet flere bransjenormer:

Guider og rapporter

IKT-Norge utarbeider flere guider og veiledere for temaer som er relevante for bransjen. Dette gjøres for å assistere både nye og etablerte aktører i næringen på områder som kan ligge litt utenfor kjernevirksomhetene. Guidene har også til hensikt at våre medlemmer skal kunne gjøre riktige og gode valg.

Vi søker bestandig å finne de beste samarbeidspartnerne blant våre medlemmer til å dele erfaringer og gjøre tilværelsen lettere for hele næringen. Hvis din organisasjon kan bidra med noe, ser vi gjerne at du tar kontakt.