IKT-Norge mener at det er nødvendig med tiltak for å hjelpe norske bedrifter til å sikre dataene sine tilstrekkelig.

sikker online backup

Derfor har bransjeorganisasjonen tatt initiativ til lansering av bransjenormen CTRL – sikker online backup. Normen skal gjøre det enkelt for bedrifter å identifisere høykvalitets online backuptjenester.

Gjennom flere år har IKT-Norge sammen med Post- og teletilsynet og NorSIS undersøkt norske bedrifters fokus og gjennomføringsevne når det gjelder it-sikkerhet. Dessverre står det dårlig til. Selv om 90,8% av norske bedriftsledere mener data er viktig for bedriften, er det  ifølge den årlige Sikkerhetsdagsundersøkelsen bare 67% som sikrer seg mot tap av de samme dataene, og 50,1% som har vurdert hvilken risiko det er for at dataene blir tapt for bedriften.

«CTRL – sikker online backup» er utviklet av en rekke bransjeaktører i regi av IKT-Norge. Den skal være:

  • For ikke-teknikere
  • For IT-sjef/IT-ansvarlig
  • For beslutningstakere
  • Teknologinøytral
  • Leverandørnøytral
  • En sikkerhet for at tjenester holder et nødvendig minimumsnivå

Normens hovedfokus er å definere et sett med hensiktsmessige minimumskrav slik at bedrifter lett kan finne rett tjeneste i et marked som kan være uoversiktlig, og dessverre med tjenester tilgjengelig som ikke dekker et nødvendig minimum av sikkerhet.

Les hele normteksten her: CTRL – sikker online backup

Til nå har følgende aktører fått godkjent tjenester etter normen:

Flere aktører er i gang med godkjenning og vil bli lagt til oversikten her så snart de er godkjent. Godkjenning av tjenester gjøres av uavhengige tredjeparter/konsulenter etter et fastlagt kontrollskjema. Bruk av normen er tilgjengelig avgiftsfritt for medlemmer av IKT-Norge, eller mot et årlig gebyr for ikke-medlemmer.