Grønn IT er IKT-næringens felles dugnad for et bedre miljø. Gjennom Grønn IT tar bransjen ansvar for egen miljøpåvirking, og setter fokus på at smarte IKT-løsninger skal føre til lavere klimakonsekvenser i andre sektorer.

Grønn IT skal

  • være en toneangivende stemme som tydeliggjør koblingen mellom it og klimatiltak
  • sette IT på agendaen som en viktig faktor og ressurs i klimakampen
  • knytte kontakter til andre sektorer – offentlig, myndigheter, media og andre næringer
  • spre og dele kunnskap, erfaringer og best practice rundt grønn IT

Konkret jobber Grønn IT for

  • at de mest miljøvennlige og energigjerrige produktene skal etterspørres av så vel offentlige som private kunder, og at vi dermed stimulerer til design og produksjon av stadig mer miljøvennlig og energieffektivt utstyr
  • at det finnes gode ordninger for gjenbruk og resirkulering av IKT-utstyr – og at de brukes
  • at IT-park og datasentre utnyttes mest mulig energieffektivt – som smart, automatisert strømstyring, virtualisering, riktig ressursallokering og energieffektiv kjøling
  • at IT benyttes på smartest mulig måte til å redusere de totale klimagassutslipp i andre sektorer. Eksempler er digitalisering av offentlig kommunikasjon med borgerne, reiseerstatning ved hjelp av IT, smartere logistikk- og transportløsninger, smartere strømnett, geografiske informasjonssystemer (GIS) som simulerer og synliggjør potensielle miljøproblemer, og løsninger for smart energistyring i bygg
  • å redusere utslippene til den norske IT-bransjen. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å føre klimaregnskap og sertifisere seg som Miljøfyrtårn eller ISO 14001.

Grønn ITs nettsider skal være et merkenøytralt ressurssenter og en portal for informasjon, nyheter, rapporter og råd om miljøvennlig it, energieffektivisering og klimagunstige løsninger. Grønn IT jobber aktivt med myndigheter, organisasjoner og virksomheter for fremme sine mål, og inngikk også et samarbeid med Norges Naturvernforbund høsten 2009.

For mer informasjon, ta kontakt med Mali Hole Skogen.