Bransjenorm for fysisk bredbåndsinfrastruktur i nybygg; norm for utbyggers tilrettelegging av fysisk infrastruktur for utbygging av fysisk bredbåndsnett i nye bygninger.

IKT-Norge utarbeider bransjenormer for å hjelpe både leverandører og innkjøpere til å komme raskere til gode avtaler. En bransjenorm er et effektivt verktøy for å sikre kvalitet på utført arbeide, samt å gjøre det lettere å identifisere seriøse aktører og tjenestetilbydere.

For at Norge skal være best mulig rustet for fremtidens digitale samfunn, trengs det en grunnleggende infrastruktur. Denne bør være basert på klare visjoner om hvor viktig internett og bredbånd er, som bærer av nesten all elektronisk kommunikasjon og kommersielle og offentlige ekomtjenester i fremtiden.

Med denne bransjenormen ønsker bredbåndsutbyggere å bidra til en fremtidsrettet og forsvarlig utbygging av høyhastighets bredbåndsnett i byggeprosjekter. Det handler om et sett med enkle tydelige retningslinjer, som skaper en teknologinøytral fysisk infrastruktur for bygging av bredbånd. Dette bidrar også til å oppfylle myndighetenes målsetting om boliger som håndterer alle offentlige ekomtjenester og ny ekombasert velferdsteknologi, som en viktig del av fremtidens digitale samfunn.

Bransjenormen gir regler for utbygging av fysisk infrastruktur på boligselskapets tomt inn i boligmassen, fra ett eller flere sentrale punkter videre til hver boenhet; og i hver boenhet til de ulike rommene i boligen. Målet er at alle rom i boligselskapenes boenheter får fullverdig tilgang til robust kommunikasjon med det store digitale universet.

Normen er rettet primært mot nye bygninger i boligselskaper, men bør i størst mulig grad også anvendes i alle bygg med boenheter, samt i eksisterende boliger.

Les hele normen (PDF): Bransjenorm for bredbånd i nybygg