Forbrukerrådet og IKT-Norge har utarbeidet en norm for sikker lagring av bilder på nett. Fotoaktørene tilknyttet normen plikter å oppbevare kundens bilder på en sikker og trygg måte, og får benytte seg av OBS-lagring-stempelet.

OBS-Lagring!En rekke fotobutikker tilbyr kundene sine bildelagring nett. Bilder er noe av det mest dyrebare en har. Formålet med normen er å sikre at bildene blir oppbevart trygt, slik at man unngår situasjoner hvor bilder slettes eller forsvinner.

IKT-Norge kan foreta kontroller for å påse at innholdet i bransjenormen følges opp av selskapene.

Normen kan enkelt benyttes også på lagring av annet digitalt innhold. IKT-Norge anser at det er avgjørende for tillitten til og dermed utbredlesen av nettjenester at forbrukerne har visshet om at det er trygt å oppbevare elektronisk innhold på nett.

Les hele normen OBS-lagring! og regler for bruk av normen.

Normen følges av følgende tjenester:

Ønsker du mer informasjon om bruk av normen, ta kontakt med Torgeir Waterhouse.