IKT-Norge

Bransjenormer og guider

Bransjenormer

En bransjenorm er et effektiv verktøy for gjøre det lettere å identifisere seriøse tjenester og aktører. IKT-Norge jobber med å utarbeide digitale bransjenormer for å hjelpe både leverandører og innkjøpere til å komme raskere til gode avtaler.

I mange tilfeller vil bransjenormer være et viktig virkemiddel å akselerere modenheten i markedet. Ved å ha klarhet i avtaler vil det skape tillit slik at teknologi raskere og ryddigere kan finne sin vei inn i samfunnet og næringslivet.

En bransjenorm er bransjens egne retningslinjer, og utvikles av bransjen selv, i noen tilfeller i samarbeid med myndigheter og andre.

IKT-Norge fasiliterer utvikling av og er vertskap for både å utvikle normer, lansere og videreutvikling av etablerte bransjenormer. Målet er blant annet å identifisere sentrale kriterier for gode løsninger, og som i så stor utstrekning som mulig er både teknologi- og tjenestenøytrale. Dermed fungerer bransjenormene som en veiviser for både kunder, utviklere og leverandører.

En bransjenorm kan eksempelvis definere krav til rutiner, kontraktsvilkår, og tidsrammer. En bransjenorm skal stille tydelige krav uten skape unødvendig hinder for innovasjon og utvikling. Aktørene som benytter seg av en bransjenorm forplikter seg til å følge opp kravene normen stiller til tjenestene, og deltar gjerne i videre utvikling av normen.

Blant normene IKT-Norge har utviklet er normer for spam, datalagring, kabling i nybygg, blåtann, og grønn it. Mer om disse kan du finne i menyen. Vi har normer SLA under utarbeidelse.

Guider og rapporter

IKT-Norge utarbeider flere guider og veiledere for temaer som er relevante for bransjen. Dette gjøres for å assistere både nye og etablerte aktører i næringen på områder som kan ligge litt utenfor kjernevirksomhetene. Guidene har også til hensikt at våre medlemmer skal kunne gjøre riktige og gode valg.

Vi søker bestandig å finne de beste samarbeidspartnerne blant våre medlemmer til å dele erfaringer og gjøre tilværelsen lettere for hele næringen. Hvis din organisasjon kan bidra med noe, ser vi gjerne at du tar kontakt, se kontaktinformasjon nederst på siden.

Kontaktperson:

Direktør internett og nye medier

E-post: tw@ikt-norge.no

Telefon: 41612096

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+