IKT-Norges standardavtaler er noen av Norges mest brukte kontrakter for IKT-leveranser, og bidrar til enklere forhandlinger og et redusert antall konflikter.

Ansvarlig IKT-næring

IKT-Norge jobber for en transparent og ansvarlig IKT-næring. Teknologi kommer, som alle vet, inn i samtlige sektorer og behovet for å fornye og effektivisere IT-infrastrukturen er stort. I den forbindelse inngås stadig avtaler mellom kunder og leverandører.

IKT-Norge har gjennom en rekke år utviklet et sett med standardavtaler som skal forenkle avtaleinngåelsen mellom kunder og leverandører. Avtalene er spesielt rettet inn for selskaper innen SMB-segmentet og dekker alt fra innleie og outsourcing av arbeidskraft til SAAS-tjenester.

Målsetningen med avtalene er at de skal være:

  • Forståelige for kundene/bestiller og leverandør
  • Kunne brukes uten å ha spisskompetanse på kontraktsrett eller å måtte bruke større summer på ekstern juridisk kompetanse
  • Godt balansert mellom kunde og leverandør
  • Sikre best mulig sluttleveranse til kundene
  • Våre elektroniske standardavtaler er lisensierte, det vil si at man betaler en årlig avgift for å kunne benytte disse. Som medlem av IKT-Norge får man 50% avslag.

Les også: Bruk riktig IKT-Norge-avtale

Gå til handlekurv

Databehandleravtale – Standardavtale – Norsk – Årslisens

Formålet med denne avtalen er å fastsette vilkår for den behandling av personopplysninger som databehandleren utfører på vegne av behandlingsansvarlig, og slik oppfylle personopplysningslovens krav til databehandleravtale. Finnes kun i norsk versjon.

Avtalen kan benyttes kostnadfritt ut 2019, du vil bli fakturert for bruk i 2020. Dersom du ikke ønsker å benytte avtalen i 2020 må du si opp innen 31.12.2019.

Formålet med denne avtalen er å fastsette vilkår for den behandling av personopplysninger som databehandleren utfører på vegne av behandlingsansvarlig, og slik oppfylle personopplysningslovens krav til databehandleravtale. Finnes kun i norsk versjon.

Nullstill

Driftsavtalen – Standardavtale – Norsk – Årslisens

Driftsavtalen benyttes når leverandøren skal drifte hele eller deler av kundens IT-system. Avtalen kan også brukes der driftstjenesten leveres som fjerntjeneste, og det ikke er avgjørende hvor systemet som skal driftes er plassert.

Driftsavtalen benyttes når leverandøren skal drifte hele eller deler av kundens IT-system. Avtalen kan også brukes der driftstjenesten leveres som fjerntjeneste, og det ikke er avgjørende hvor systemet som skal driftes er plassert.

Nullstill

Ekomtjenester – Standardavtale – Norsk – Årslisens

EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd.

EKOM-avtalen benyttes ved levering av tjenester som helt eller i det vesentlige omfatter formidling av signaler i elektronisk kommunikasjonsnett, for eksempel telefoni, fiber og bredbånd.

Nullstill

Lovpålagt HMS-håndbok, klar til tilpasning.
Malen koster kr. 1000,- for IKT-Norges medlemmer, og kr. 3600,- for ikke-medlemmer.

Nullstill

Konsulentavtalen – Standardavtale – Norsk – Årslisens

Avtalen kan benyttes kostnadfritt ut 2019, du vil bli fakturert for bruk i 2020. Dersom du ikke ønsker å benytte avtalen i 2020 må du si opp innen 31.12.2019.

Denne avtalen dekker vanlig konsulentbistand til spesielle oppgaver, f.eks. utredning av kravspesifikasjon, eller tilpasning av standardprogramvare – også i samarbeid med Kundens egne medarbeidere.

Nullstill

Avtalen inneholder avtalebetingelser beregnet på rammeavtalenivå. Formålet er å forenkle formaliteter og prosedyrer ved inngåelse av rammeavtaler og de etterfølgende avrop. Rammeavtaler kan synes enkle, men vår erfaring er at det bør være en juridisk avtale som legges til grunn, fordi det ofte oppstår tvister om tolkning.

Nullstill

Smidigavtalen – Standardavtale – Norsk – Årslisens

Avtalen kan benyttes kostnadfritt ut 2019, du vil bli fakturert for bruk i 2020. Dersom du ikke ønsker å benytte avtalen i 2020 må du si opp innen 31.12.2019.

Smidigavtalen benyttes ved utvikling av ny programvare med såkalt smidig eller iterativ metodikk.

Nullstill