IKT-Norge

Vedlikehold og programservice – Standardavtale – Norsk – Årslisens

Medlemspris: kr 3.300,00
Ikke-medlemspris: kr 6.600,00

Finnes i både norsk og engelsk versjon.

I tillegg til normalt vedlikehold og feilretting, som er beskrevet punktvis med henvisning til bilag der ytelsene konkret avtales, inneholder avtalen også muligheter for oppgradering av programmer.

Nullstill
Alle priser er eks. mva.

Produktbeskrivelse

Avtalen omfatter ikke drift, men forutsetter at Kunden utfører det daglige ettersyn på systemet. De vedlikeholdsytelser som er omtalt i denne standardavtale er: Feilretting hos kunden, på verksted og over telesamband, telefonveiledning, forebyggende vedlikehold, utskifting av deler, programrettelser og nye versjoner av programmer, nettverksovervåking, utvidede garantier for tilgjengelighet/oppetid, samt opplæring/brukerstøtte, dokumentasjon. Det forutsettes at de enkelte ytelsene avklares og spesifiseres i bilag.

Innhold:

0. DEFINISJONER

1. LEVERANSENS OMFANG

2. LEVERANDØRENS YTELSER OG PLIKTER

3. KUNDENS PLIKTER

4. VEDERLAG OG BETALINGSBETINGELSER

5. SAMARBEIDSSPØRSMÅL

6. TAUSHETSPLIKT – BEDRIFTSHEMMELIGHETER

7. FORCE MAJEURE M.V.

8. REKLAMASJON, MISLIGHOLD, SANKSJONER

9. VARIGHET OG OPPHØR

10. OVERDRAGELSE

11. KONFLIKTER

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+