EHiN: Jon Helge Andersen

15-16 november arrangerer vi og en rekke partnere EHiN Future Health, Norges største konferanse for e-helse, i Oslo Spektrum. I den forbindelse har vi tatt en liten prat med en av partnerne og foredragsholder Jon Helge Andersen fra Direktoratet for e-helse.   Les mer om EHiN-FH på nettsidene deres, og følg dem på Facebook for […]

Erklæring:  Sikker overgang til digitale trygghetsalarmer og responssenter

Vi ønsker med denne erklæringen å forsikre våre kommunale kunder at vi som næring vil bidra til at denne overgangen skal gå så smidig som mulig for norske kommuner. De løsningene som leveres av våre medlemmer vil følge alle norske krav til standarder som er gjeldende i dag og fremover. Langsiktighet er viktig for oss som leverandører og dere som kunder. Langsiktighet både i teknologivalg og selve løsningen som vi leverer. Vi har i samarbeid utarbeidet denne erklæringen for å sørge for at alle landets kommuner skal komme videre den prosessen de har startet på, og vi skal hjelpe dere – uavhengig av leverandørvalg.

Nye markedsmuligheter – IT i fremtidens sykehus – 21. mai 2014

Den 21 mai i Bergen møtes vi for å finne nye muligheter for samspill mellom næringsliv og offentlig helsesektor. Over 150 påmeldte er klare for Bergen. Vi får mange gode foredrag og muligheter til å knytte nye kontakter og ikke minst utfordre hverandre til å tenke nytt.   For mer informasjon og påmelding:       

The Digital Healthcare Seminar Silicon Valley September 29 – October 4

Innovation Norway and IKT-Norge in partnership with Oslo Medtech, Abelia and Virke invite you to the fifth annual digital healthcare seminar in Silicon Valley. The seminar aims to highlight how Norwegian providers can meet tomorrow’s healthcare challenges today.   The weeklong seminar is customized for key players within the Norwegian healthcare sector and consists of […]

Medlemsmøte i Norsk eHelseforum

Medlemsmøte i Norsk eHelseforum den 19 juni fra 10-12 på Anker hotell i Oslo   IKT-Norge og vårt arbeid innen velferds/omsorgsteknologi. Nard Schreurs Claus Nielsen, Delta Danmark: Claus representerer Continua i denne sammenhengen. Continua er et internasjonal bransjestandard for utveksling av helseinformasjon, særlig erttet på sensorer og telemedisin. I Danmark har helsemynsighetene valgt å benytte […]

Medlemsmøte eHelseforum – Kjernejournal

 24 januar 0900-11.3o: Kjernejournalprosjektet, hvor står vi, hvor går vi og hvordan kan bransjen bidra? Helsedirektoratet og prosjektledelsen deltar, mulighet for spørsmål og diskusjon. Sted: Oslo sentrum.  

Møte i eHelseforum med Helse S-Ø og Helsedep

I forbindelse med statsbudsjettet og de føringene det legger vil departementet informere om endringer som følge av budjsettet for 2013. I tillegg vil direktør for teknologi og eHelse i Helse Sør-Øst og fortelle om innkjøp og leverandørsamarbeid i tiden som kommer

Health IT seminar in San Francisco

        Norway is facing its biggest changes in the use of ICT in health care. New services such as ePrescription, the core patient journal, and national health portal will be very important in the future. This is in line with global trends and we believe we have lot to share and learn in a global setting like this seminar. eHealth, Healthcare IT, Healthcare 2.0 are concepts which now attach themselves in all aspects of health in Norway. How do we take seriously our patients’ use of web and apps to support their treatment? How can we integrate this […]

Medlemsmøte i Norsk eHelseforum

Medlemsmøte norsk eHelseforum Vi inviterer til møte der du blant annet treffer Roar Olsen, lederen for Helseportalen, og representanter for HOD vil fremlegge planene for ny Stortingsmelding om eHelse.  I tillegg vil vi informere om norsk representasjon ved «European eHealth week» i København, og arbeidet med ny forskrift for fastlegene.  

Vi møter HOD og Hdir om samhandlingsreformen

Hva skjer med Samhandlingsreformen, vi møter HOD og Hdir 4 november 12-14 Vi møter avdelingsdirektør Bjørn Astad fra Helse- og omsorgsdepartementet og den nye lederen av IT og helseavdelingen i Helsedirektoratet, Christine Bergland. Det er satt av over 120 millioner til eHelse i 2011, vi får svar på hva vi kan forvente oss. Her bør […]