IKT-Norge

Arkiv | Oda

7.4.2011

Trives du i IT bransjen?

Trives du i IT-bransjen? Vi trenger ditt og dine kollegers bidrag til landsomfattende undersøkelse! For 6 år siden gjorde IKT-Norge og Oda nettverk en undersøkelse for å kartlegge hvordan arbeidslivet oppleves blant ansatte i IKT-næringen….

Les mer om Trives du i IT bransjen?

26.10.2010

ODA nettverket lever videre

– De faglige samlingene tar opp meget interessante tema. Sammen med talent/agent-relasjonen og annen coaching utgjør dette et veldig bra opplegg, sier tidligere Oda-talent Mette Elisabeth Johansen i TDC. Går i dybden Samlingene går i dybden…

Les mer om ODA nettverket lever videre

26.10.2010

Oda talentprogram

Talentprogrammet Oda er et faglig lederprogram for kvinner i IKT-bransjen. Det første programmet ble gjennomført i 2002. IKT-Norge opprettet Oda-programmet for å øke andelen kvinnelige ledere i IKT-bransjen. Deltakerne utvikler seg som ledere, og flere…

Les mer om Oda talentprogram