IKT-Norge

Arkiv | Smart Energi

29.5.2013

FailCon Oslo 2013

Gjennom historier og arbeid i workshops med caser og tilegnelse av verktøy vil deltagere stå bedre rustet til å utvikle en kultur som raskt lærer av feil og dermed lykkes oftere.

Les mer om FailCon Oslo 2013