Fremtiden skal bli smart – Smart Forum 2016

Smart-begrepet utvider seg stadig etter flere deler av samfunnet og næringslivet digitaliseres. Smart grid, smarte byer, smarte måter å måle samfunnet gang og bruk av de dataene for å forbedre prosesser er helt sentral i utviklingen av it-næringen. IKT-Norge organiserer i 2016 4 ganger Smart Forum, sett av datoene allerede nå.