På tide med konsolidering av offentlige datasentre?

I Finland er nå de store tungregnemiljøene i ferd med å konsolidere sine dataparker og plassere dem på et velegnet sted – en nedlagt papirfabrikk i nordlige Finland, med nærhet til vannkraft og mengder av vann til kjøling. Morten Dæhlen bemerker i sin blogg at vi snakker om slikt også i Norge – forskjellen er […]

Obama skal konsolidere sine datasentre

USA har i dag 1100 datasentre – en økning fra 432 i 1998. Som ledd i en kampanje for å kutte ut unødvendig bruk av bygningsareal setter nå Obama i gang med konsolidering av offentlige datasentre. «For example, over the past decade, the private sector reduced its data center footprint by capitalizing on innovative technologies […]

Energy Star for datasentre lansert

I dag lanserte det velkjente Energy Star sitt program for merking av datasentre i USA. Det går kort fortalt ut på at de 25% som har lavest «PUE», et forholdstall som sier noe om energien som brukes på selve datadriften i forhold til lys og kjøling, oppnår merket. Det er det amerikanske Environmental Protection Agency […]

Smartere næringstransport i Norge

Jeg var nylig på et seminar om Transport, miljø og forskning, i regi av Forskningsrådet, der et prosjekt for smartere transport og logistikk ble presentert. Prosjektet tar utgangspunkt i et vellykket prosjekt for smart vareflyt og bygger videre på det. Et helt konsortium av selskaper, blant annet Tine og Tollpost Globe, Telenor objects og IBM, […]

Smart IT på Stortinget

Det var interpellasjonsdebatt i Stortinget i dag der Høyres miljøpolitiske talsmann Nikolai Astrup utfordret Fornyingsminister Rigmor Aasrud til systematisk bruk av IKT til å redusere norske utslipp og utløse muligheter for norske bedrifter. Saken druknet rent pressemessig i Mongstad-harme, men er et viktig skritt for å øke synligheten til IT som klimaverktøy. Flere andre politikere […]

Grønn IT og pasienter på nett

Teknologirådet har lansert sin rapport om pasienten og web 2.0, og Computerworld skriver at «Tall fra andre land viser ifølge Teknologirådet at helsetjenester på nett kan innebære betydelige samfunnsøkonomiske innsparinger. I Danmark anslås det at inntill seks millioner transportkilometer er spart ved at en av fem har brukt slike tjenester. Med vår spredte bosetting kan […]

Rigmor Aasrud om statens planer for bruk av videokonferanse

Under topplederkonferansen sa Rigmor Aasrud følgende om videokonferanse: «En svært aktuell hendelse på Island som har satt flyene over store deler av Nord-Europa på bakken, gir meg en anledning til å komme inn på et annet eksempel: Videomøter! De fleste statlige virksomheter har nå utmerket utstyr for å gjennomføre slike møter. (Og om dere ikke […]

«Vulkanaskens vinner» bringer fremtiden nærmere

Tandberg får mye ros for tiden. De er utropt til Vulkanaskens vinner av dn.no (se filmsnutt på http://www.dn.no/dntv/nyheter/article1880824.ece), og Utenriksministeren anbefaler bruk av videokonferanse fremover og sier Tandberg er «noe å være stolt av» (se filmsnutt på http://www.dn.no/dntv/nyheter/article1880655.ece). Tandberg og samarbeidspartner Viju benytter anledningen til å låne ut utstyr og vise hvor enkelt og velfungerende […]

Yr.no for transport

Jeg var på ITS Norges årlige konferanse og hørte Ivar Christiansen i Statens vegvesen fortelle om en ny nasjonal rute- og trafikkportal som de jobber med for tiden, sammen med NRK, Ruter og trafikanten. Det blir ifølge Christiansen en slags yr.no for veiene. Her vil informasjon om biltrafikken på veiene (inkludert forsinkelser grunnet vær eller […]

Smartere shipping ved hjelp av IT

Ett av Norges grønneste IT-case omtales nå i Computerworld, se http://www.idg.no/mobil/computerworld/?articleId=162357. Det er et case på smart bruk av IT til å redusere klimagassutslipp fra shipping. Ettersom shipping bidrar med 3-4% av de menneskeskapte utslipp av klimagasser og den norske shippingflåten bidrar med like store klimagassutslipp som hele fastlandsNorge kunne et godt case her – […]

Greenpeace krever fornybar strøm bak nettskyen

Greenpeace oppfordrer verdens cloud-operatører til å legge sine datasentre slik at de kan drives på fornybar energi, se http://www.greenpeace.org/international/news/ipad-cloud-climate-change-290310 . Greenpeace står også bak Facebook-kampanjen der brukerne krever at Facebook sikrer fornybar kraft til sitt nye datasenter. Per i dag er pris og tilgjengelighet på elektrisitet svært viktige parametre når gigantene skal lokalisere sine datasentre. […]

PARADOKSET I NORSK MILJØPOLITIKK

Det er et stort paradoks i norsk miljøpolitikk; vi ser problemer der vi kunne sett løsninger. Vi trenger en ny og ”smart” tilnærming til hvordan vi skal redusere våre klimautslipp. Tradisjonell industri har utslipp, derfor krever man at tradisjonell industri reduserer sine utslipp. Denne tilnærmingen gjentas i tiltakene som nylig ble lagt frem i Klimakur2020. […]

ITS-strategi lover godt men diffust

Samferdselsdepartementet har i dag lansert sin nye ITS-strategi. Det er en strategi som delegerer ansvar – departementet formulerer ikke konkrete ITS-mål og vil ikke selv være operativ. Dokumentet løfter tematikken og de gode casene. Det påpekes også at det pågår mye internasjonalt på dette området. Jeg tenker det er viktig ikke å oppfinne hjulet på […]

Smarter moves – om IKT og mer effektiv transport

Jeg har beklaget meg over at Klimakur ikke klarer å tallfeste eller foreslå it-baserte reduksjoner (effektivisering så vel som erstatning) av transport, og kom over et britisk dokument som oppsummerer tematikken. Dokumentet heter «Smarter moves» og inneholder en gjennomgang av teknologiske muligheter samt en del anbefalinger for britiske myndigheter. Det er artig lesning.

EU og IKT for energieffektivitet

Den 23. og 24. februar ble forumet IKT for energieffektivitet stiftet. Vår svenske søsterorganisasjon Grøn IT var tilstede og har skrevet følgende referat til oss:  Den europeiska IT-industrin undertecknade i tisdags den 23 februari via Digitaleurope (http://www.digitaleurope.org/) ett MoU (Memorandum of Understanding) med ett antal aktörer för att starta upp ”the ICT4EE-forum”. Förkortningen står för […]

Facebook på kullkraft?

Facebook er blitt så stort at de bygger eget gigantisk grønt datasenter i Oregon, der klimaet gir gratis kjøling. Uheldigvis har de brukt opp det meste av vannkraft i regionen, så det blir et betydelig innslag av kull i strømmiksen. Vi burde starte Facebook-gruppen «vi som synes Facebook burde bygge grønt datasenter i Norge basert […]

Smartere svensk transport

Jeg jobber med et høringsinnspill til Klimakur, der de nevner smart transport uten å sette tall på potensielle kostnader eller gevinster. I den forbindelse kom jeg på to morsomme smart transport-case fra vårt svenske søsterprosjekt: 1 – Sweco position laget et ruteplanleggingssystem for å redusere transporten og overholde tidsfristen for to svenske aviser (Expressen og […]

Klimakur uten IKT-gevinster

Pressemelding fra IKT-Norge: Mens EU anslår at IKT har potensiale til å redusere EUs utslipp i størrelsesorden 15-20% klarer ikke Klimakur å tallfeste gevinster ved smart bruk av IKT. IKT-Norge etterlyser i dag utredning av smarte, IKT-baserte klimatiltak. EU har satt energieffektivitet gjennom IKT øverst på agendaen og anslår at smart bruk av IKT kan […]

Grønn IT med i 101 løsninger fra Bellona

Bellonas «101 løsninger på klimakrisen» er et ypperlig notat som Bellona utga under COP 15 i København. Her er faktisk alle våre satsingsområder nevnt – 6 av de 101 løsningene er innenfor det vi definerer som Grønn IT. Løsning 45 er «flytt møtet online», det vil si videokonferanse, og løsning 39 heter «sett pris på […]

Startskudd for grønt datasenter-prosjekt

Prosjektet som skal utrede Lefdal gruves egnethet som grønt datasenter, starter opp i januar. Pressemeldingen gikk ut i dag om at et topplag av næringslivsaktører deltar i prosjektet – blant annet vil IBMs administrerende direktør Morten Thorkildsen og Hafslunds konsernsjef Christian Berg sitte i styringsgruppen som ledes av Ingvild Myhre. Prosjektet realitetstester en del av […]