Er vi smarte nok – klarer vi det

Oljeinntektene flater ut, tradisjonell industri trues og ledigheten øker. Norge står overfor betydelig utfordringer og vi må flytte arbeidskraft fra næringer med lavere verdiskaping til verdiøkende næringer. Det verdiskapende næringslivet i Norge er i sterk endring, skriver Heidi Austlid, administrerende direktør IKT-Norge i Telenors Status Teknologi, Norge

Feilslått politikk i Bergen

– Bergen skyter seg selv i foten med de høye graveprisene, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge til Bergens Tidene etter at ha lest Bergen kommunes nye retningslinjer.

Kan IKT-næringen redde oss etter olja?

IKT-Norge inviterer til presentasjon og debatt med fagøkonomer, regjeringspolitikere og toppledere i IKT-bedriftene på BI, Nydalen 18. mai kl 12.00.Mandag 18. Menon presenterer solide tall for vår nærings eget bidrag til verdiskapning og produktivitet i Norge. Dette er den mest grundige rapporten som noensinne er gjort her i landet.

Fremtidens skole – er politikerne klare?

I dag diskuterer Stortinget, for første gang på mange år, en digital strategi for utdanningssektoren. IKT-Norge håper debatten i Stortinget vil dreie seg om hvordan fremtidens utdanning skal se ut, og ikke blir en diskusjon om vi er for eller imot teknologi i skolen i 2015, sier Heidi Austlid, viseadministrerende direktør IKT-Norge.

NEO2015 – en suksess!

NEO 2015 kommer til, blant annet, å bli et møte med de mest spennende norske techselskapene der de presenterer sin teknologi og gir innspill til hvordan IT i Norge kan få et drømmeløft. Meld deg på!

IKT-Norges visjoner for Difi

IKT-Norges utgangspunkt er et det er behov for en sterkere strategisk aktør og pådriver i det viktige arbeidet med å digitalisere offentlig sektor. Vi har sendt vårt konkrete forslag til KMD og Jan Tore Sanner.

Jenter – velg teknologi, nå!

Vi opplever at til tross for at tilnærmet alle bransjer er sultne etter digitale hoder, så er lidenskapen og interessen for teknologi fraværende hos flertallet av kvinner. Dette ønsker vi å gjøre noe med, skriver Heidi Austlid sammen med 9 andre kvinner på NRK Ytring.

De makroøkonomiske utsiktene for 2015

Det store bildet i verdensøkonomien blir i 2015 som de siste par årene: USA og Kina er vekstlokomotivene, mens er eurosonen er treg og humpete – dersom ikke noe uventet skjer. OECD anslår veksten for Norges handelspartnere til 1,9 pst både for 2014 og 2015.

Et forbedret budsjett

IKT-Norge ba komiteen om å reversere kuttene på velferdsteknologi og bredbåndsutbygging, og vi er glade for å ha blitt lyttet til .

Nei til skatt på datatrafikk

IKT-Norge mener å ha internett er i dag et premiss for fullverdig deltakelse i samfunnet. At tvinge folk til å være med å finansiere norsk film for å komme seg på nett blir heilt feil. Det er sikkert ikke få næringer som gjerne skulle ønske seg en særskatt på andres produkter for å finansiere sin egen drift.

IKT-Norge møter Næringskomiteen

IKT-Norge opplever en økende tendens til at offentlige virksomheter, som opprinnelige hadde forvaltnings- og reguleringsoppgaver, beveger seg ut i verdikjeden og utvikler produkter og tjenester som konkurrerer med det næringslivet produserer, mente Liv Freihow og Per Morten Hoff under Næringskomiteens høring til Statsbudsjettet 2015 på Stortinget.

IKT-Norge møter KUF-komiteen

Helhetlig satsning på IKT i utdanning, fremtidens kompetansebehov, forskning og utvikling. Disse tre hovedtemaene ble vektlagt når IKT-Norge var på høringsmøte hos Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Edtech gjør læring bedre

Nå har tiden kommet for å erstatte lærebøker med digitale læremidler. IKT-Norge går i front for digital innsats i skolen. Digitale skiller, utrygge lærere og lite digitale læremidler er hverdagen på mange skoler.

–NHO sitter på matfatet

Per Morten Hoff sier til Dagens Næringsliv at IKT-Norge undrer seg stort over NHOs holdning. –Forhandlingsforbudet virker drepende på innovasjon og nytenkning.

Hvorfor IT betyr noe.

HP-sjef Anita Krohn Traaseth forklarer hvorfor IT-politikk og Norges digitale agenda er verdt å bry seg om på bloggen sin.

Hvordan leve av digitale åndsverk i Norge?

Bidrar norsk forvaltning av åndsverk til hindre eller muligheter for verdiskaping? Digitutvalgets rapport til regjeringen gir råd om mangt. Kopinor arrangerer møte om problematikken på Victoria Teater i Oslo 5. februar.