IKT-Norge

Arkiv | Pressemelding

10.5.2016

Venter lavere lønnsvekst i IKT-næringen

I uke 37 foretok IKT-Norge en rundspørring blant medlemmene og har hentet inn i underkant av 100 svar som representerer over 12.000 ansatte i IKT-næringen. – Etter mange år med sterkere lønnsvekst enn andre næringer ventes det lavere lønnsvekst for IKT-næringen i 2016. Vi havner klart under frontfagets anslag på 2,4 prosent, mener Roger Schjerva, IKT-Norges sjeføkonom.

Les mer om Venter lavere lønnsvekst i IKT-næringen

18.12.2015

Redusert elavgift – Nå kan norske datasenter posisjonere seg!

IKT-Norge er svært godt fornøyd med at Finansminister Siv Jensen har tatt beslutningen om å redusere el-avgiften fra 13 øre til 0,48 øre per kWh for store datasentre fra 1. januar 2016. Vi oppfordret Regjeringen å iverksette avgiften uten å vente på forhåndsgodkjenning fra ESA. Det er nå tatt til følge og vi er svært glade for å ha blitt lyttet til, sier Heidi Austlid, administrerende direktør, IKT-Norge.

Les mer om Redusert elavgift – Nå kan norske datasenter posisjonere seg!

24.6.2015

Sverige dropper DAB

Øvrige land som har satset på DAB, som Sverige, Danmark, England har alle besluttet ikke å stenge FM-nettet. Norge er fortsatt det eneste landet i verden som har besluttet å stenge FM-nettet, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge.

Les mer om Sverige dropper DAB

12.6.2015

Læring blir næring

Etableringen av en klynge for norske edtechselskaper i dag vil stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører, og dessuten utvikle ny næring og arbeidsplasser.

Les mer om Læring blir næring

18.5.2015

IKT=Norges store vekstnæring

Denne verdiskapningsrapporten er den grundigste rapporten på IKT-næringen som noensinne er gjort her i landet. Man har i studien funnet at IKT-næringen løfter produktiviteten og lønnsomheten i norsk økonomi, sier Per Morten Hoff, generalsekretær IKT-Norge

Les mer om IKT=Norges store vekstnæring

10.2.2015

Rattsø på rett spor!

Produktivitetskommisjonen har levert sin første rapport til finansministeren i dag. En hovedoppgave for produktivitetsjobben framover er å sikre at offentlig sektor tar i bruk ny teknologi raskere og bedre. Det er svært positivt, sier Roger Schjerva i IKT-Norge.

Les mer om Rattsø på rett spor!

4.2.2015

Bidrag som monner for Lær Kidsa Koding!

Endelig er ferien over, og kidsa i kodeklubber over hele landet kan fortsette å lære mer om programmering. I 2015 skal teknologi-initiativet Lær Kidsa Koding tilby kurs til enda flere ivrige elever. IKT-Norge medlemmet Samsung har gått inn som langsiktig samarbeidspartner, og gjør det mulig for grasrot-organisasjonen å gjøre sin første betalte ansettelse.

Les mer om Bidrag som monner for Lær Kidsa Koding!