9. juni arrangerer vi i samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer konferansen Industrie 4.0 – på norsk, og i den forbindelse har vi intervjuet Sjeføkonom i IKT-Norge, Roger Schjerva, om hvorfor vi er med på dette og hva vi håper deltagere vil få ut av dagen!

 

Hvorfor er IKT-Norge engasjert i den fjerde industrielle revolusjon?

For det første fordi det er viktig for at Norge skal klare å beholde en industriell base av produksjon her i landet. Uten en slik base blir vi fattigere både i inntekter, velferd og innovasjonsevne. For det andre fordi digitalisering av industrien åpner opp et nytt marked for våre medlemmer.

Hvilken betydning tror du den fjerde industrielle revolusjon kommer til å ha for vår næring?

Den fjerde industrielle revolusjonen handler om samarbeid og i noen tilfeller sammensmeltning mellom IKT-industrien og den tradisjonelle industrien. Internett er fellesnevneren og driveren i denne prosessen. Dermed kommer dette til å bli helt sentralt for vår næring.

Hva håper du utfallet blir av debattene som konferansen 9. juni reiser?

Jeg håper på minst tre utfall: At politiske beslutningstakere drar hjem og skjønner at Norge må lage et bredt program med systematiske satsinger på kompetanse og utvikling for å digitalisere industrien. At beslutningstakere fra industrien drar hjem med visshet om at de må investere i digitale løsninger. At beslutningstakere fra IKT-næringen drar hjem og begynner å tenke på hvordan de kan lage løsninger som norsk industri trenger.

Hva nå – hvilken retning bør Norge ta?

Vi må lære av de beste erfaringene fra Tyskland og andre land og jobbe systematisk med å styrke norsk industris konkurransekraft både ved arbeidsbesparende prosesser og mer skreddersydde produkter. Vi utfordrer Næringsmininsteren og Regjeringen til å hjelpe til med å koordinere og styrke alle relevante aktører til å gå sammen om dette. Vi har ikke råd til å bygge ned norsk industri ytterligere.

Les mer og meld deg på konferansen her!