barn_og_datorer_braIKT-Norge går i front for digital innsats i skolen. Det kan man lese i dagens Finansavisen. Digitale skiller, utrygge lærere og lite digitale læremidler er hverdagen på mange skoler. Nå har tiden kommet for å erstatte lærebøker med digitale læremidler. Samtidig vokser edtech-næringen i ekspressfart, og leverer løsninger for bedre læring og smartere organisering av skolehverdagen. IKT-Norges Edtech-forum består nå av 45 ulike selskaper

I tråd med dette arrangerer IKT-Norge Edtech-dagen på Doga som en del av Oslo Innovation Week. tirsdag 14. oktober arrangerer vi en politisk battle mellom stortingspolitikerne Marianne Aasen (A) og Kent Gudmundsen (H) om deres drømmer for fremtidsskolen og hvordan de skal komme seg dit.

Det er allerede enormt god respons på arrangementet, og over 240 lærere og skolemyndigheter deltar. Dagen fylles med 25 utstillere, et program som både tar for seg globale teknologitrender og norsk utdanningspolitikk, workshops mellom teknologer og lærere, lær kidsa koding og produktpresentasjoner.

IKT-Norge mener regjeringen ikke prioriterer en digital innsats i skolen. Digitale læremidler gir rikere og mer tilpasset opplæring til hver enkelt elev, og frigir tid for læreren til å følge opp alle elevene i klassen. En stor gevinst for lærere og elever, og også Norge som kunnskapsnasjon.

  • IKT-Norge foreslår at det opprettes et læremiddelfond der skolene får tilbakebetalt 50% av investeringene ved kjøp av digitale læremidler. 50% av midlene tas fra de allerede eksisterende midlene skoleeier får til læremiddelinnkjøp, og legges inn i et slikt fond.
  • Vi mener at digitale læremidler skal som hovedregel kjøpes i markedet. Offentlig sektor må ikke bruke offentlige midler på selv å utvikle digitale læremidler der det er aktører i markedet som kan levere slike.
  • Det må til en felles offentlig og forpliktende strategi for IKT i utdanningen som forplikter lokale skoleeiere og nasjonale skolemyndigheter. En slik strategi forutsetter felles midler, og må inkludere en satsing på infrastruktur, lærerkompetanse og digitale læremidler. Tilsvarende satsing i Danmark har en satsing på 1,5 milliard over flere år.
  • Kartlegginger viser at de yngste og eldste lærerne har lavest digital kompetanse. IKT-Norge forutsetter at regjeringens lærerløft stiller krav til pedagogisk digital kompetanse i lærerutdanningen og at digital kompetanse og bruk av digitale læremidler i fag blir en del av all etter- og videreutdanning.

 

#edtechnorge

@edtechnorge

www.edtechnorge.no