Tøyen Startup Village

Tøyen StartUp Village (TSV) er et non-profit AS eid av IKT-Norge. I 2015 lanserte IKT-Norge ideen om å lage Tøyen Startup Village ut fra ønsket om å være med å utvikle startup-miljøene i Norge. Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, er styreleder i TSV.

Målet med eierskapet er å utvikle et robust entreprenørskapsmiljø i skjæringspunktet mellom teknologi og byutvikling, og mellom store, etablerte selskaper og små oppstartsselskaper. TSV er en sentral satsing for byutvikling, et fremtidig forskning og utviklingsmiljø (FoU-miljø), og ny norsk næringsutvikling. TSV består av et lavterskeltilbud i Workbaren hvor gründere kan hyre seg inn etter daglig behov, og et mer etablert TSV-medlemskap som gjør at entreprenørene får være del av vårt økosystem.

NORSIRK AS

NORSIRK AS er et landsdekkende produsentansvarsselskap for elektriske og elektroniske produkter, batterier og emballasje. De samler inn, miljøsanerer og gjenvinner avfall. Selskapet er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT-Norge med 30% og Abelia 10%. Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge, representerer IKT-Norge i styret.

Gjennom eierskapet i NORSIRK eier IKT-Norge ¼-del av følgende selskaper:

• Alternativ Data AS, retur av brukt IT-utstyr og sikker sletting

• Emballasjegjenvinning AS ivaretar produsentansvaret for alle typer emballasje i markedet. Emballasjegjenvinnings kunder betaler miljøgebyr, slik at returordningen kan samle inn og gjenvinne emballasjen.

• Batterigjenvinning AS er et produsentansvarsselskap for alle som importerer eller produserer batterier i Norge.

IKT-Norge tar produsentansvar

Å ta produsentansvar betyr at den som forurenser betaler. Dette omtales som sirkulær økonomi.

Som de eneste i Norge tilbyr NORSIRK produsentansvar for EE-avfall, batteri og emballasje over hele landet. Med eierskap i Norsirk, Emballasjegjenvinning og Batterigjenvinning bistår vi at selskaper får miljøansvar samlet på ett sted, i en one-stop-shop.