Eneas Samkjøp skaffer IKT-Norge fordelaktige storkundeavtaler på kraft.

eneas-logoMed 12,500 bedriftskunder og et årlig strømforbruk på 1,7 milliarder kWh, samt 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet, har Eneas tyngde og kompetanse til å fremskaffe fordelaktige storkundeavtaler.

IKT-Norges medlemmer får tilgang til et produkt som gir:

  • Trygghet og forutsigbarhet på strømprisen 3-4 kvartaler frem i tid gjennom et pristak som Eneas garanterer. Dette gjør budsjettering enklere, og plutselige prishopp en kald vinter gir ikke ekstra kostnader.
  • «Riktig avtale til riktig tid” – med makspris for forutsigbarhet, og med høyere andel prissikring om vinteren enn om sommeren slik at man får med seg gevinst fra variabel pris om sommeren.
  • Gevinst gjennom lavere pris når innkjøpsprisene i markedet faller – da faller prisen til kundene våre også. Avtalene sikrer handelsberedskap i forhold til markedsutviklingen fremover i tid.
  • Løpende forvaltning av porteføljen gjennom aktiv optimeringshandel for å få prisene ytterligere redusert. Optimeringen utføres av profesjonelle industriaktører med mange års erfaring, i henhold til strenge mandater definert av Eneas. Forvalterne følges nøye opp for å sikre gode resultater over tid.
  • Konkurransedyktige betingelser på grunn av at Eneas sine kunder samlet utgjør et stort volum. Levering og fakturering av kraften utføres av en fysisk leverandør, mens flere forvaltere og krafthandlere har oppdrag på vegne av porteføljen.
  • Kraft med dokumentert fornybar opprinnelse.
  • En profesjonell håndtering av din bedrifts strømanskaffelse, slik at du kan fokusere på det du skal: din kjernevirksomhet!

Det er Eneas sin oppgave å ha full fokus på våre kunders kraftkjøp gjennom oppfølging av leverandører av fysisk kraft og finansiell forvaltning, og å følge med på det som skjer i kraftmarkedet. Dette er Eneas sin kjernevirksomhet. Store volum forenkler rask ordrelegging og handel i engrosmarkedene. Eneas gjør vurdereringene av når man skal binde prisene, for hvor stor andel av volumet og for hvor lenge. Dette gjennomføres med bakgrunn i vår erfaring, kompetanse, og vurdering av markedsutvikling og prisbilde på kort og lang sikt.

Som kunde får du tilgang til markedets beste kraftforvaltningsmiljøer, kontroll på strømkostnaden og forutsigbarhet til budsjettering, og – ikke minst – konkurransedyktige betingelser på dine kraftleveranser.

Alle praktiske forhold vil så langt det lar seg gjøre bli håndtert av Eneas, slik at du får en enklere hverdag.

IKT- Norge har fremforhandlet følgende betingelser for deg som medlem:

Kraftforbruk (kWh) pr år Veil pris Priser til IKT Norge
0 – 40.000 1 300 650
40.000 – 70.000 2 950 1 475
70.001 – 175.000 3 950 1 975
175.001 – 400.000 4 950 2 475
401.001 – 600.000 7 950 3 975
600.001 – 800.000 9 900 4 950
Over 800.000 600 kr per 100.000 kWh

 

Kontakt: Bilde1

Kyrre Lind-Isaksen

Head of Sales

M: +47 934 67 554

E: kyrre.lind-isaksen@eneas.no

www.eneas.no